Udgivelser Akademi Forside Kontakt

Dante

Om meningen med Den guddommelige Komedie:

... Men uden at gå i enkeltheder lader det sig kort sige, at formålet med helheden og delen er "at føre de levende i dette liv ud af elendighedens tilstand og til lykkens". Men den art filosofi, der her anvendes i det hele og i delen, er den moralske eller etiske, eftersom det hele ikke er skabt til spekulation, men til udøvelse. ...

(Brev fra Dante til Can Grande Scaliger, ca. 1318; Scaliger var den kejserlige stedfortræder i Verona og Vicenza; med brevet fulgte ‘Paradiset’ fra ‘Den gudd. Komedie’. Op. 437f, Ritter 238ff)

Dante med sin "Guddommelige Komedie" - med Skærsildsbjerget tv. og Firenzes Domkirke th.

Dante Alighieri (1265-1321), digter fra Firenze. Tidligt præget af mødet med den jævnaldrende Beatrice; hvis tidlige død i 1290 er baggrunden for ungdomsværket Nyt liv fra 1293. Dante selv blev et par år senere gift og fik 3 børn. Blev samtidig indvalgt i De hundredes råd på de kejsersindede ghibellineres side. År 1300 blev han valgt blandt byens 6 ledere ("priori"), men i 1302 blev han af modpartiet under en rejse til Rom dømt til eksil. Herefter levede han til sin død et omskifteligt eneliv ved forskellige fyrstehoffer, bl.a. i Verona og Ravenna, hvor han døde i 1321. — Hovedværker: Om Monarkiet (1310) og Den guddommelige Komedie (1307 til 1320)
DANTE I DIALOG:
Goethe om Dante
TEMA:
Fornuft
Gudlighed
Maal, det rette
Viljesfrihed

B