Akademi Udgivelser Forside Kontakt

Eckehart om Platon

Liber parabolarum genesis. Prologus

[139] ... Dette er også grunden til akademikernes lære, at al viden om Gud og naturen og også dyderne er (habituelt) skabt sammen med sjælen som etikkens principper. Platon selv og alle gamle digter-teologer i det hele taget fremstillede sin lære om Gud, naturen og den sædelige handlemåde i billedsprog. ... (BB 139)

Expositio libri genesis

... På det sagte spiller Augustinus’ ord i hans skrift Contra academicos: „Platon mente, at der fandtes to verdener, den åndelige, i hvilken sandheden selv bor, og den sanselige, som vi åbenlyst kan iagttage med synet og sanserne. Den ene er den sande, den anden er den, der ligner sandheden og den, der er skabt efter dens billede.“ Dette mener også Boëthius med det ovenfor allerede anførte ord: „altet skaber du frem fra urbilledet.“ (BB 151)

Prædikener

... Nu ytrer Platon sig, den store pave, tager fat og vil tale om store ting. Han taler om en renhed, der hverken er i verden eller uden for verden, som noget, der hverken er i tiden eller i evigheden, som hverken har noget ydre eller noget indre. Ud af denne driver Gud, den evige Fader, sin hele guddoms fylde og afgrund frem. Dette alt føder han her i sin enbårne Søn og bevirker, at vi er den samme søn. Og hans føden er samtidig hans bliven i sig selv, og hans bliven i sig selv er hans føden ud af sig. Det forbliver det Ene, som strømmer i sig selv. Ego, ordet „Jeg“, tilhører ingen undtagen Gud alene i hans enhed. ... (Quint 301)

B