Udgivelser Akademi Forside Kontakt

Boehme

Jakob Boehme er ikke en filosof i Platons forstand, men må vel nærmest kaldes en begejstret religiøs "sværmer", som blev skarpt bekæmpet af den etablerede Luther-kirke. Der er dog træk af filosofisk karakter i Boehmes "åbenbaringer", som et par århundreder senere gav ham en renæssance i den tyske "romantik", hvor bl.a. Novalis og Schelling blev opmærksom på hans tanker, men hvor også Hegel anerkendte ham som "den første tyske filosof". Det er dog især hos Schelling, man finder hans indflydelse.

TEMA:
Jakob Boehme (1575-1624), 4. søn i rimeligt velstående bondefamilie i nærheden af Görlitz i det sydøstlige hjørne af Tyskland; udlært skomager, blev gift i 1599 og fik i de flg. år 4 sønner; havde i 1600 en art visionær oplevelse, som han satte ord på 12 år senere med bogen "Morgenrøde i opgang"; den bragte ham på kant med både verdslige og gejstlige myndigheder, og han fik påbud om ikke at skriver mere. Det holdt han til 1619, men nu skrev han værk efter værk til sin tidlige død af sygdom i 1624.
Forside til en udgave af Boehmes bog "Tre principper" fra 1682

B