Udgivelser Akademi Forside Kontakt
DIALOG:

Ficino

Ficino i Firenzes Domkirke

Marsilio Ficino (1433-1499) - her afbildet i relief fra domkirken i hans fødeby Firenze - studerede humaniora, filosofi og medicin i Bologna og kom fra 1459 i tjeneste hos Medici’erne.

Hans anliggende var et storstilet forsøg på at forene kristendommen med Platons filosofi - men også med fænomenet 'magi', der var et stort tema i tiden. For Ficino handlede det bl.a. om talismaner, men frem for alt om musikkens betydning for sjælelivet, specielt for 'melankolien'.

Ficino oversatte i 1463 de såk. ‘Hermetiske Skrifter’ og derefter, fra 1464 til 69, Platons samlede dialoger, den første oversættelse til latin overhovedet. Blev i 1473 præsteviet. — Hovedværket ‘Theologia Platonica’ kom i 1474, og Ficinos sidste store bedrift var en oversættelse af Plotin fra 1484-92.

Den græske filosof, Plethon, introducerede i 1439 Platon i Firenze og foreslog ved denne lejlighed byens overhoved, Cosimo di Medici, at oprette et Akademi i Platons ånd. Det blev også en realitet i 1462, da Ficino fik overdraget en villa i Careggi uden for Firenze til formålet. Deltagere var bl.a. filosoffen Pico della Mirandola og maleren Botticelli. Det var efter alt at dømme ingen egentlig institution, nærmere en løs kreds af ligesindede, men i hvert fald to gange skete det, at man fejrede Platons fødselsdag d. 7. nov. med et symposion.

Platon var altså i centrum, men sammenkædningen med den hermetiske magis verden samt Plotin skabte noget helt for sig selv - en europæisk 'nyplatonisme'.

B