Akademi Udgivelser Forside Kontakt

Efter brev til Friherre v. Herberstein und die Stände von Steiermark, Graz d. 15. maj 1596
... Det handler her om Naturens Bog, som prises så højt af de Hellige Skrifter. Paulus holder den frem for hedningene, for at de i den kunne betragte Gud som Solen i vandet eller i spejlet.* Hvorfor skal vi kristne nu fryde os mindre ved denne betragtning, hvor det dog er vor opgave at prise, hylde og beundre Gud på den sande måde? Vor andagt herved er desto dybere, jo bedre vi erkender skabningen og dens storhed. ... (GW 1, 5, Br. I, 32f)

* Rom 1,19. thi det, som man kan vide om Gud, er aabenbart iblandt dem; Gud har jo aabenbaret dem det. 20. Thi hans usynlige Væsen, baade hans evige Kraft og Guddommelighed, skues fra Verdens Skabelse af, idet det forstaas af hans Gerninger, saa at de har ingen Undskyldning.

B