Akademi Udgivelser Forside Kontakt

Brev fra Kepler til Raimarus Ursus i Prag, Graz d. 15. nov. 1595, Br. I, 24-25
... Hvad er verden? Af hvilken grund, efter hvilken plan blev den skabt af Gud? Hvorfra tog han tallene, hvorfra normen for sit mægtige skaberværk? Hvorfra planeternes sekstal, hvorfra intervallerne mellem deres baner? Hvorfor er springet mellem Jupiter og Mars, som dog ikke er de yderste, så stort? Det lærer Pythagoras Dig altsammen med sine fem legemer.
Mellem Saturn og Jupiter står terningen sådan, at Saturnsfærens inderflade er kuglen, der omskriver terningen, og Jupitersfærens yderflade kuglen, der er indskrevet den. Ligeså står mellem Jupiter og Mars tetraederet, mellem Mars og Jorden dodekaederet, mellem Jorden og Venus isokaederet, mellem Venus og Merkur oktaederet. ...

B