Akademi Udgivelser Forside Kontakt

Tema: FORUNDRING

Mysterium Cosmographicum, 1596

... Derfor kan vi med den ophøjede Kopernikus endelig udråbe: Så guddommelig har den højeste Skaber skabt verden! ... Men nu, venligt sindede læser, glem ikke målet for alle disse ting, og det er erkendelsen af og beundringen og ærefrygten for den Viisestes værker. ... Istem da med rent og taknemligt sind følgende lovsang til Bygmesteren for det mest fuldkomne værk:

Gud, du alviise skaber, sjælens og stjernernes Herre,
hvem kan værdigt forkynde din magt for menneskenes slægt!
Hvem, uden sandheden selv, fange den glans, som hviler
over dit himmelske værk, skabelsens under deroppe!
Barnet på moderens skød undres og aner dog alt,
Du har sænket din visdom dybt i hvert menneskes bryst!
Stammende ejer det ord, som let gør hver spotter til skamme
rokker ved hovmodets mur og bringer det bitre til fald!
Tidligt fødtes i mig længslen efter at fatte
ur-åndens virke i rummet. Op mod de knugende hvælv
vendte jeg frydefuldt blikket, mod Mesterens afbilledes skønhed
hans skaberånds under, de rene, kredsende lys.
Fem stjerner skiller sig ud, strengt efter lovene ordnet,
i deres midte troner livets og lysets formidler.
Mester, lær mig din lov, som styrer det evige kredsløb,
...
(GW 79)

B