Akademi Udgivelser Forside Kontakt

Essays 3, kap. 13: Om erfaring.

... Rådet til hvert enkelt menneske om at kende sig selv må have vist sig af stor betydning, siden visdommens og lysets gud lod det sætte som indskrift på portalen til sit tempel som en sammenfatning af alt hvad han havde at råde os til. Platon siger også at visdom ikke er andet end netop opfyldelsen af dette bud, og Sokrates påviser det i detaljer hos Xenofon.
Vanskelighederne og dunkelhederne inden for enhver videnskab kan kun spores af dem der har adgang til den. Det kræver nemlig en vis grad af intelligens at konstatere at man er uvidende, og man skal have prøvet at skubbe en dør op for at finde ud af at den er lukket for én. Heraf opstår det platoniske paradoks, at hverken de der véd eller de der ikke véd behøver at spørge, de første fordi de véd, og de sidste fordi man skal vide hvad man skal spørge om for at kunne spørge. ...

Essays. Ovs. v. Else Henneberg Pedersen, 3 Bd., Gyldendal 1993, Bd. 3, s. 308

B