Udgivelser Akademi Forside Kontakt
DIALOG:
TEMA:

Paracelsus

Paracelsus, egl. Theophrastus Philippus Aureolus Bombastus von Hohenheim (ca. 1493-1541), svejtsisk læge og naturfilosof; bortset fra kortvarige ansættelser på stadig vandring; fik bl.a. tilnavnet "Lutherus medicorum", dvs. en "Lægernes Luther", underforstået: en lige så stor kætter som Luther! I øvrigt grundlægger han i det herunder citerede værk lægekunsten på fire søjler: 1. Filosofi (dvs. naturfilosofi), 2. Astronomi, 3.Alkymi samt 4. 'Dyd', dvs. lægens etiske karakter.

Das Buch Paragranum, 1531
Werke Bd. I, 496

... og jeg skulle kun være en Luther? Jeg skal give ham og Jer noget at se til! Du ved jo, at jeg lader Luther stå inde for sit eget; jeg vil stå inde for mig, og han skal ikke løse så meget som et spænde i mine sko! ...

1. Traktat: Om filosofien.

[506] ... Deri består nu vores modsætning og strid, at min modpart spekulerer, og jeg lærer ud af naturen. Men spekuleren er fantaseren, og fantaseren skaber en fantast. ...
For grunden, jeg lægger, er ikke spekulation, men opdagelse, — ikke spekulation, men naturens egenskaber, ...

[509] ... For at jeg nu skal beskrive filosoffen, så skal I vide, at han vokser ad to veje, den ene i Himlen, den anden i Jorden, det vil sige fra hver sfære een, og hver [510] sfære er en halv begyndelse og begge en hel begyndelse. Men selvom det nu her i begge tilfælde kaldes en filosof, så er det dog ikke helt sådan efter navnet, men den er en filosof, som erkender den nedre sfære; den, der kender den øvre, er en astronom. Men begge er astronomer, begge filosoffer, begge har een forståelse, begge een kunst. ... Derfor er dét en filosof, som ved eet i det ene, og som også ved det samme i det andet, ... [511] ... For eet er i alle.

[517] ... Men for at I nu alle kan vide, hvad filosofien er, som bærer lægekunstens bygning, så er det sådan, som det står forklaret ovenfor, at lægen i jorden, i vandet, i ilden, i luften skal søge eet menneske, og i dette ikke fire mennesker, men i alle kun eet menneske, og i dette lære, hvad det fejler, hvori det synker og hvori det stiger op, hvor det er sundt, og hvor det ligger sygt. Og når han kender dette [518] ydre menneske godt og har lært det grundigt at kende, så skal han begive sig til lægekunstens fakultet og vende det ydre til det indre og erkende det indre i det ydre, og han skal hele tiden vogte sig for, at han ikke lærer i det indre menneske (som de Høje Skoler gør), for dér er er der ikke andet end forførelse og døden. ...

Paracelsus: Werke. Bd. 1-5, ed. W.-E. Peuckert, Darmstadt 1976
Paracelsus: Sämtliche Werke. Bd. 1-4, nytysk efter Huser 1-10, 1591, ed. Bernhard Aschner, Jena 1932

B