Udgivelser Akademi Forside Kontakt

Fichte

Om menneskets værdighed
Ved afslutningen af hans filosofiske forelæsninger [Zürich 1793] holdt af J.G. Fichte. 1794. Werke I, 412-416
Vi har kortlagt den menneskelige ånd fuldstændig; — vi har lagt et fundament, på hvilket der kan bygges et videnskabeligt system, som en præcis fremstilling af det oprindelige system i mennesket. Vi vil til slut kaste et kort overblik over det hele.
Filosofien lærer os at opsøge alt i Jeget. Først med Jeget kommer der orden og harmoni i den døde, formløse masse. Alene ud fra mennesket breder der sig regelmæssighed rundt omkring det, helt til grænsen for dets iagttagelse — og efterhånden som det rykker denne fremad, rykkes orden og harmoni fremad. ...

Hvad mere er, rundt omkring mennesket forædles sjælene. Jo mere man er et menneske, desto dybere og mere udbredt virker man på menneskene; og hvad der bærer menneskelighedens sande stempel, bliver ikke miskendt af menneskeheden. Enhver ren udstrømning af humanitet åbner enhver menneskelig ånd og ethvert menneskeligt hjerte for sig. Omkring det højere menneske slutter menneskene en kreds, i hvilken dén vil nærme sig midtpunktet mest, som har den største humanitet. ...

Fichte, Johann Gottlieb (1762-1814), tysk filosof; hans første skrift, Versuch einer Kritik aller Offenbarung, 1792, blev antaget for et værk af Kant, hvorefter Fichte med et slag var berømt; han indtager en fremtrædende plads i den tyske idealistiske filosofis udvikling i overgangen mellem Kant og Hegel; centralt i hans filosofi står det menneskelige ‘Jeg’, der ifølge Fichte ikke alene er skaber af sig selv, men også af virkeligheden uden for det (‘Ikke-Jeget’). — Var fra 1794-99 professor i Jena, hvorfra han måtte trække sig på grund af en anklage for ateisme; var fra 1809 professor i Berlin og 1811-12 det nye universitets første valgte rektor. — Hovedværker: Grundlage und Grundriss der gesammten Wissenschaftslehre, Jena 1794, Zurückforderung der Denkfreiheit von den Fürsten Europas. Jena 1794, Die Bestimmung des Menschen. 1800, Reden an die deutsche Nation, Berlin 1807-08.
DIALOG:
Fichtes besøg hos Kant
Goethe om Fichte
Schiller om Fichte
Hölderlin om Fichte
Novalis om Fichte
Ørsted om Fichte
Kierkegaard om Fichte
Tema:

B