Udgivelser Akademi Forside Kontakt

Goethe om Kant

Samtale med Cousin, 20. okt. 1817

... Jeg har set det altsammen i Tyskland, fra oplysningen til mysticismen. Jeg har fulgt alle omvæltninger. For nogle måneder siden begyndte jeg igen at læse Kant. Intet er klarere, efter at man har trukket alle slutninger af hans grundsætninger. Kants system er ikke overvundet. Dette system, eller rettere denne metode, består i sondringen mellem subjekt og objekt, mellem det dømmende jeg og den bedømte genstand, ud fra den tanke, at det altid er jeget, der bedømmer. Eftersom altså subjekterne og principperne for vurderingen er forskellige, forstår det sig, at bedømmelserne også er det. Kants metode er et princip for menneskelighed og tolerance. — Den tyske filosofi er åbenbaringen af åndens forskellige egenskaber. Vi har efter hinanden set fremtrædelsen af fornuften, fantasien, følelsen, sværmeriet. ...

B