Forside Akademi Udgivelser Kontakt

Grundtvig

„Jeg så engang et billede af det evige.“

... sådan skrev Grundtvig i 1807, fem år efter, at hans fætter, Henrik Steffens, havde kundgjort dette:

Det præg af det evige, som åbenbarer sig i historiens rytmiske Gang, må erkendes ved en anskuelse, som uafhængig af tiden, erkender det evige selv for sit middelpunkt. ... (Steffens: Indledning til philosophiske Forelæsninger, 1803, s. 136)

Hvad det nu end var, Grundtvig selv skuede, så var det i alle fald ikke noget, han kunne forbinde med sin lutherske barnetro, som han på dette tidspunkt var noget på afstand af. Derimod fandt han på denne tid genklang i den tyske "idealistiske" tænkning, frem for alt hos Schiller, hos hvem han også fandt udtryk for den situation, en moderne reformator var konfronteret med, når han ud fra en filosofisk-ideal forestilling om det guddommelige som "det evige" ønskede at reformere sit folks religiøse liv. Og Grundtvig mente i første omgang at kunne bruge vor nordiske mytologi til den åndelige reformation, alt for ham drejede sig om:

Om Asalæren, 1807

... thi nutiden fratog mit liv sin betydning, og det er uvist, om oldtid gengiver det tabte. Jeg så engang et billede af det evige. Kunne og turde jeg male det, som det stod for mig, da ville I tilbede knælende. Kunne og turde jeg udtale smerten, jeg følte, da det ej mere var for mig, da skulle Jeres ledemod dirre, og Jeres åsyn blegne. Dette billede svæver evindelig for mit øje, som den olympiske Jupiters for de gamle grækere. Jeg kan ikke nægte at have set det; men dets harmoniske højhed må jeg genfinde i gamle nord, eller jeg har levet forgæves.

... Nu forvandler hele Asalæren sig til en kosmogonie, så høj og så dyb, som ingen nation havde den eller kunne have den; thi kun den stærke nordbo, der så gerne ofrede sit hele liv til kamp for en plads blandt einherjer, kunne avle den kæmpeide, at ofre hele tiden til strid, for at nå harmonien.(Ny Minerva, maj 1807; US 1,206f)

(De fede fremhævelser er udgiverens)

DIALOG:
Kierkegaard om Grundtvig
Pontoppidan om Grundtvig
Ny bog oktober 2013:

KIERKEGAARD

MELLEM MYNSTER OG GRUNDTVIG

B