Udgivelser Akademi Forside Kontakt
DIALOG:
TEMA:

Herder:

Om menneskets dannelse

Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit, 1774

Den menneskelige indfatning er nu engang ikke i stand til at rumme nogen fuldkommenhed — må hele tiden forlade for at rykke videre.

Den menneskelige natur er ingen guddom, der står fast i det gode; den må lære alt, dannes gennem fremadskriden, i vedvarende kamp hele tiden skride videre.

Kunne fuldkommenhederne imidlertid være blevet udviklet i det skete mål uden disse mangler? Forsynet selv, ser du, har ikke villet det, har kun villet nå sit formål i afvekslingen, ved at lede videre gennem opvækkelse af nye kræfter og andres bortdøen — filosof i den nordiske dal på jorden, med dit århundredes børnevægt i din hånd, vil du vide det bedre end det?

Enhver nation har midtpunktet for sin lyksalighed i sig, som enhver kugle sit tyngdepunkt!
Godt har også her den gode moder ordnet det. Hun lagde anlæg til mangfoldigheden i hjertet, ..

(Schriften, Rowohlts Klassiker, 1966 s. 78-86)

Herder, Johann Gottfried (1744-1803), ty. forfatter og geistlig, student hos Hamann og Kant, 1771 konsistorialråd i Bückeburg, 1776 Generalsuperintendant i Weimar på Goethes foranledning. — Venskab med Goethe fra 1770 i Strassburg, senere med visse formørkelser, især 1780 og efter 1795, hvor Goethe og Schiller holdt sammen. Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit 1784-91

B