Udgivelser Akademi Forside Kontakt

Kant om stoicisme og epikuræisme

... Unge mand! nægt dig tilfredsstillelsen (af fornøjelsestrang, frådseri, kærlighed og den slags), dog ikke med den stoiske hensigt helt at ville undvære dem, derimod med den fine epikuræiske for at have en stadigt tiltagende nydelse for øje. Denne påholdenhed med din livsfølelses kapital gør dig ved udskydelsen af nydelsen virkelig rigere, om du så også ved livets ende skulle have fornægtet dig størstedelen af den. Bevidstheden om at have nydelsen i din magt er, som alt idealt, mere frugtbar og af videre omfang end alt, hvad der tilfredsstiller sanserne derved, at det i det samme bliver fortæret og således går tabt for helhedens masse. (Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, 1798 s. 64, Werke 6,462)

B