Akademi Udgivelser Forside Kontakt

Om det første bud af alle pligter mod sig selv
Dette er: Erkend (udforsk, udgrund) dig selv, ikke efter din fysiske fuldkommenhed (i duelighed eller uduelighed til alle slags selvvalgte eller måske påbudte formål), men efter den moralske, i forhold til din pligt — dit hjerte — om det er godt eller ondt, om kilden til dine handlinger er rene eller urene, og hvad der, enten som oprindeligt tilhørende menneskets substans, eller som afledt (erhvervet eller pådraget) kan tilregnes det og høre med til den moralske tilstand.
Den moralske selverkendelse, der kræver at trænge ind i de dybder (afgrunde) af hjertet, der er vanskeligere at udgrunde, er begyndelsen til al menneskelig visdom. For denne sidste, der består i samstemtheden mellem et væsens vilje og det afsluttende mål, kræver hos mennesket allerførst fjernelsen af den indre forhindring (af en ond vilje, der har slået rod i det), og derpå at bringe udviklingen af det umistelige oprindelige anlæg til en god vilje til udfoldelse (kun selverkendelsens Helvedsfærd baner vejen for guddommeliggørelsen).
(Die Metaphysik der Sitten, 1797, s. 104; Werke IV 576)

B