Akademi Udgivelser Forside Kontakt

Tema: VILJESFRIHED

Kant

Kritik af dømmekraften, 1790

... Den sidste betingelse for evnen, som man kunne kalde tugtens (disciplinens) kultur, er negativ og består i viljens befrielse fra begærenes despoti, hvorved vi, idet vi er heftet til visse naturlige ting, gøres ude af stand til selv at vælge, idet vi lader drifterne tjene os til lænker, som naturen kun har givet os i stedet for en ledesnor for ikke at forsømme dyrebestemmelsen i os, eller ligefrem skade den, idet vi dog er frie nok til at tage den på os eller lade den være, til at forlænge eller forkorte den, alt efter hvad fornuftens formål kræver. (Kritik der Urteilskraft, 387f)

B