Akademi Forside Udgivelser Kontakt

Leibniz

Monaden som menneskets centrum:

... 3. I naturen er alt opfyldt. Der findes overalt enkle substanser, som er effektivt adskilte fra hinanden ved deres handlinger, og som vedvarende ændrer deres forhold til hinanden. Og enhver enkel substans eller særskilt monade, som udgør centrum i en sammensat substans (som for eksempel et dyr) og danner princippet i dets egenart, bliver omgivet af en masse, der er sammensat af et uendeligt tal af andre monader, som danner denne centralmonades egentlige krop, efter hvilkes påvirkninger den fremstiller tingene, der er uden for den, ligesom en slags midtpunkt. Og dette legeme er organisk, idet det danner en slags automat eller en naturlig maskine, der ikke kun som helhed er en maskine, men også i de mindste dele, man overhovedet kan gøre iagttagelige. ... (Naturens og nådens principper 1714, par. 3)

TEMA:
LEIBNIZ I DIALOG:
*
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), født i Leipzig som søn af en juraprofessors og en professordatter; faderen døde, da sønnen var 6 og moderen, da han var 18 år. — Kom som 15-årig på universitetet i Leipzig og skrev som 17-årig metafysisk disputats. Ansat hos Kurfyrsten af Mainz, hvor han fostrede en plan om at kanalisere Ludvig 14.’s interesse for et felttog væk fra Europa mod Ægypten. Var 1672-1676 i Paris, dog uden at blive kaldt til Kongen, men lærte Arnauld m. fl. at kende. På hjemvejen samtale med Spinoza i Haag: „flere lange samtaler om dennes Etik, Descartes’ bevægelsesteori, characteristica universalis og Gudsproblemet“. Kom i 1676 i tjeneste hos Kurfyrsten af Hannover med opgaven at skrive Huset Braunschweigs historie; fortsatte studier i sprog-filosofi, matematik, i geologi, tekniske opfindelser, socialpolitiske projekter som f. eks. reform af møntvæsen, oprettelse af videnskabelige akademier — altsammen med en 'scientia generalis', en videnskabernes store syntese som mål (herunder ideen om et universalt symbolsprog). Derudover arbejde for genforeningen af de kristne trossamfund — og for en forståelse mellem Vesten og Kina!

B