Udgivelser Akademi Forside Kontakt

Lessing

"Det tredie rige"

Menneskeslægtens opdragelse, 1780

§ 86 Den vil bestemt komme, tiden for et nyt evigt evangelium, der tilmed i den Nye Pagts elementærbøger bliver lovet os.

§ 87 Måske havde selv visse sværmere i det trettende og fjortende århundrede opfanget en stråle af dette nye, evige evangelium og tog kun fejl, for så vidt de forkyndte dets frembrud så nær.

§ 88 Måske var deres tanke om verdens tre alderstrin ingen helt tom grille; og bestemt havde de ingen dårlige hensigter, når de lærte, at den Nye Pagt lige så vel måtte blive antikveret, som den Gamle var blevet det. Det forblev også hos dem hele tiden den samme økonomi af den samme Gud. Hele tiden — for at lade dem tale mit sprog — den samme plan for den almene opdragelse af menneskeheden.

§ 89 Kun at de forivrede sig, kun at de troede i et nu, uden oplysning, uden forberedelse, at kunne gøre deres samtidige, der næppe nok var vokset fra barnealderen, til mænd, der var værdige til deres tredje tidsalder.

§ 90 Og netop dette gjorde dem til sværmere. Sværmeren kaster ofte helt rigtige blikke ud i fremtiden, men han kan blot ikke afvente denne fremtid. ... Hvad naturen tager sig årtusinder af tid til, skal modnes i det øjeblik, som hans liv er. ...

Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781), tysk digter, kunst- og litteraturkritiker og filosof; 1746-48 stud. teol. i Leipzig, 1748-51 Wittenberg, Berlin, 1752 Magister-promotion i Wittenberg;

1767-70 teaterkonsulent i Hamburg; fra 1770 til sin død bibliotekar i Wolfenbïttel. S80ammen med Kant repræsenterer han den tyske 'oplysningstid', der lægger grunden til det følgende så rige tyske åndsliv, med 'klassik', 'idealisme' og 'romantik'; lå i stadig strid med den ortodokse gejstlighed; .

Digteriske hovedværker: Minna von Barnhelm, skuespil 1767 (da. 1771); Emilia Galotti, skuespil 1772 (da. 1777); Nathan der Weise, skuespil 1779 (da. Nathan den Vise, 1799) med et stærkt budskab om religiøs tolerance.

Kritik: Laokoon, 1766 (om kunst og digtning på baggrund af Winckelmanns nye henvisning til antikken); Hamburgische Dramaturgie, 1770.

Filosofi: Die Erziehung des Menschengeschlechts, 1780; da. ovs. v. F.J. Billeskov Jansen: Menneskeslægtens opdragelse. 1994

DIALOG:
TEMA:
Selverkendelse
Stræben

B