Udgivelser Akademi Forside Kontakt

Tema: DET RETTE MÅL

Jeg beundrer ikke Overmaalet af en Dyd, som f. Ex. af Tapperhed, dersom jeg ikke paa den samme Tid bemærker Overmaalet af den modsatte Egenskab som hos Epaminondas, der besad den største Tapperhed forenet med den største Mildhed; ellers er der ingen Stigen, men en Dalen. Man viser sin Storhed ikke ved at være naaet til et Yderpunkt, men ved paa en Gang at berøre de tvende Yderpunkter og at udfylde hele Mellemrummet. Men maaske er det dog kun muligt ved Sjælens hurtige Bevægelse fra det ene til det andet af disse Yderpunkter, saa at Sjælen, ligesom en Brand, der svinges rundt, hvert Øjeblik i Virkeligheden kun er paa ét Punkt. Hvorledes dette nu end forholder sig, viser det, om ikke Sjælens Omfang, saa dog dens Bevægelighed. (Coninck 18)

B