Udgivelser Akademi Forside Kontakt

Schiller om Fichte
Brev fra Schiller til Körner 12. juni 1794
Fichte er et yderst interessant bekendtskab, men mere ved sit indhold end ved sin form. Fra ham har filosofien store ting at vente fremover.

Brev fra Schiller til Körner, Jena d. 4. juli 1794
... Jeg har nu for en tid lang ladet alle arbejder ligge for at studere Kant. Engang må jeg komme på det rene herom, dersom jeg ikke for evigt skal fortsætte min vej i spekulationen med usikre skridt. Omgangen med Humboldt letter mig dette arbejde meget, og det nye perspektiv, som Fichte giver det kantiske system, bidrager ligeledes ikke så lidt til at føre mig dybere ind i denne materie. Jeg finder måske snart lejlighed til at meddele Dig nogle af Fichtes hovedidéer, som uden tvivl vil interessere Dig. Hvad Du dadler ved hans Bidrag, er bestemt vanskeligt eller slet ikke til at forsvare; men med alle sine fejl bærer denne bog dog stadig præget af en skabende ånd og vækker store forventninger til sin ophavsmand, som han allerede er begyndt at opfylde.

Brev fra Schiller til Goethe 28. oktober 1794
... Med vor ven Fichtes filosofi står det nok ikke til på samme måde. Der rører sig allerede stærke modstandere i hans egen menighed, som snart vil sige højt, at alt munder ud i en subjektiv spinozisme. Han har fået en gammel akademisk ven, en vis Weisshuhn, til at komme hertil, sandsynligvis med den hensigt at udvide sit eget rige gennem ham. Men den pågældende er, efter alt hvad jeg har hørt om ham, et fortrinligt filosofisk hoved og mener allerede at have lavet et hul i Fichtes system og vil skrive imod ham. Efter Fichtes mundtlige ytringer, for i hans bog er der indtil nu ikke tale om det, er jeget også skabende ved sine forestillinger, og al realitet er kun i jeget. Verden er for ham kun en bold, som jeget har kastet, og som det i refleksionen igen griber! Således har han nok virkelig forkyndt sin gud, som vi fornylig forudså.

B