Udgivelser Akademi Forside Kontakt

Schiller om Sokrates

Den 19årige Schiller om Sokrates

„Hører alt for megen godhed, venlighed og stor gavmildhed i snævreste forstand til dyden?“
Festtale holdt på Akademiet i Stuttgart d. 10. januar 1779; NA 20, 3f.

... Jeg ser den mest ophøjede ånd, som nogensinde fødtes i den oldtid, hvor aldrig nogen bleg stråle af Guds åbenbaring dæmrede. — Han har giftbægeret i hånden. — Her kærlighed til livet, den mægtigste følelse af trang, der nogensinde bestormede noget menneske; — dér et sitrende glimt af stien mod højere salighed, en særlig ved hans ånds forskning ensomt frembragt tanke. — Hvad vil Sokrates vælge? — Det viiseste. Nu, åh Visdom, vejléd Du hans frygtelige frihed. — Død! — Forgå! — Udødelighed! — Himlens krone, blodige besegling — store, mægtige besegling af hans nye lære! — Vejléd hans sidste afgørende frihed, skarptseende forstand. — Afgjort — giften drukket — død — udødelighed — hans lære mægtigt forseglet! — Højeste kamp. — Højeste forstand. — Den mest ophøjede kærlighed — mest ophøjede dyd! Intet mere ophøjet fuldbragt under den høje bestjernede himmel! —
Hvad er altså dydens væsen? Intet andet end kærligheden til lyksaligheden, ledet af forstanden. — Dyd er det harmoniske bånd mellem kærlighed og visdom!
Og er det anderledes, når jeg ser i ærefrygt op mod dydens højeste urbillede? — Hvad var det, der førte de viiseste til at hæve en verden ud af kaos? — Uendelig kærlighed! — Hvad var det, der førte den elskende til at give den nyfødte verden orden og velklang gennem evige uforanderlige love? — Uendelig visdom! — Således er altså kærlighed og visdom Guds væsen i forhold til hans skabninger. — Dyd er efterligneren af Gud. — Dyd er det harmoniske bånd mellem kærlighed og visdom.
Og hvad siger menneskenes store lærer om dyden? Den er kærlighed til Gud og til menneskene. Hvem kan elske Gud uden visdom? Hvem elske menneskene uden forstand? — Igen dyden som det harmoniske bånd af kærlighed og visdom. Således taler lovgiveren ud af tordenen fra Sinai! Således Gudmennesket på Tabor! — Således religion — sædelære — filosofi — og af alle viises énstemmige mund! ...

B