Akademi Udgivelser Forside Kontakt

Tema: GENI

Schiller

Om ynde og værdighed, 1793, Werke 5,457
...Jeg bemærker i forbifarten, at noget lignende til tider foregår med geniet, som i det hele taget i sit udspring så vel som i sine virkninger har meget fælles med den arkitektoniske skønhed. Ligesom denne er det også et blot naturprodukt, og efter menneskenes forkerte tænkemåde, som netop vurderer højest, hvad der ikke lader sig efterligne efter nogen forskrift og ikke er til at opnå ved nogen fortjeneste, bliver skønheden mere beundret end ynden, geniet mere end åndens erhvervede kraft. Begge disse naturens yndlinge betragtes med alle deres unoder (hvorved de ikke sjældent er genstand for fortjent foragt) som en slags fødselsadel, som en højere kaste, eftersom deres fortrin afhænger af naturbetingelser og derfor ligger uden for ethvert valg.
Men ligesom det får den arkitektoniske skønhed, når den ikke i tide sørger for at skaffe sig en støtte og stedfortræder i gratien, således går det også geniet, når det forsømmer at styrke sig ved grundsætninger, smag og videnskab.

(Dette sted vakte i første omgang Goethes anstød, og først i de følgende år kom de to hinanden nærmere i dette spørgsmål.)

B