Udgivelser Akademi Forside Kontakt

Schleiermacher

Et midte-menneske:

... Idet jeg ikke kan afholde mig fra efter bedste viden og samvittighed at bestride menneskenes partiskhed og ensidighed og her og der give dem praktisk anvisning på det at høre den anden part, så forkludrer jeg det med alle, og jeg arme menneske, som sjældent har en mening om enkelte ting og altså endnu meget mindre i det hele kan høre til et parti, jeg gælder hos demokraterne ikke sjældent som en forsvarer af despotismen og tilhænger af den gamle slendrian, hos brushovederne som en politikus, der bærer kappen efter vinden og ikke vil ud med sproget, hos royalisterne som en jakobiner og hos de kloge folk som et letsindigt menneske, hvis tunge er for lang. Sådan er det også i lang tid gået mig med teologien, ... (Brev til søsteren Charlotte 14. februar 1793)

Dialog:

Schleiermacher om Platon - Schleiermacher om Spinoza - Steffens om Schleiermacher - Kierkegaard om Schleiermacher

Tema:

Kærlighed

Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher, (1768-1834), teolog og filosof i Berlin, fra 1797 ven med Friedrich Schlegel, forfatter til "Taler om religionen til de dannede blandt dens foragtere" (1799) og senere bl.a. "Den kristne tro" 1-2 (1821).

På initiativ af Friedrich Schlegel skabte Schleiermacher den første tyske oversættelse af Platons samlede værker, 6 bd. 1804-28.

Schleiermacher besøgte København i sept. 1833, hvor han - bl.a. af stud.teol. Søren Kierkegaard - blev hyldet som tidens største teolog.

B