Udgivelser Akademi Forside Kontakt

Shaftesbury

Anthony Ashley Cooper, Tredje Jarl af Shaftesbury (1671-1713), voksede op hos bedstefaderen, i hvis hjem faderen boede hele sit liv. 1686-89: „Dannelsesrejse“ i Frankrig og Italien. Blev ved hjemkomsten opfordret til at træde ind i politik, men ville først have lejlighed til grundige studier, der optog de følgende 5 år.

John Locke var en nær ven af Shaftesburys bedstefar, og den kommende filosof blev af bedstefaderen opdraget efter Lockes tanker. Han gik dog selv en anden vej; og hvor Locke energisk bekæmpede enhver tanke om medfødte ideer, så stod det for Shaftesbury fast, at f.eks. ideen om Gud var "på en måde medfødt". Ud fra denne grundtanke udviklede han sig til "den første store æstetiker, England frembragte" (Cassirer: The Platonic Renaissance in England, 1953).

Fra 1695 til 98 var S. medlem af Underhuset, hvorfra han dog igen måtte trække sig tilbage af helbredsmæssige grunde. 1698-99 opholdt han sig i Holland, hvor han lærte bl.a. Bayle at kende. 1699 døe faderen dør, og han trådte nu selv ind i Overhuset, hvor han optrådte som støtte for Kong Vilhelm 3. Efter dennes død trak han sig tilbage af helbredsmæssige årsager. 1703-4: Igen i Holland. 1709 indgik han et meget overvejet fornuftsægteskab, og i 1711 tvang sygdommen ham til at rejse med hele familien til Italien, hvor han døde i Napoli 4. februar 1713.

Shaftesbury fik stor betydning for den tyske digter Wieland (1733-1813) og gennem ham på den tyske 'Sturm-und-Drang'-bevægelse, især Herder og Goethe.

Herder kaldte ham "Europas afholdte Platon", en "humanitetens virtuos", som "har haft en tydelig indflydelse på vort århundredes bedste ånder, på dem, der har stræbt i beslutsomhed og alvor mod det Sande, det Skønne og det Gode" (Briefe zu Beförderung der Humanität, 1794, brev nr. 33).

Hovedværker:

A Letter Concerning Enthusiasm, 1708; The Moralists, 1710; Soliloquy or Advice to an Author, 1710 - alle indeholdt i:

Characteristics. 1711, 2. ed. 1714, 5. ed. 1732, 11. ed. 1790; ed. John M. Robertson 1900, Indianapolis/N.York 1994

Schou, Charles I.: Shaftesbury. Kbh. 1960

DIALOG:
TEMA:

B