Udgivelser Akademi Forside Kontakt

Spinoza

„Efter at erfaringen har lært mig, at alt det, som det sædvanlige liv byder os, er forfængeligt og skuffende, og da jeg så, at alt det, jeg var bange og bekymret for, kun rummede noget godt eller ondt, for så vidt mit sind blev sat i bevægelse af det, så besluttede jeg mig til sidst til at efterforske, om der ikke skulle findes noget, der er et virkeligt gode, som man kan få del i, og som sindet kan blive bevæget ved alene, idet alt andet sættes tilside; ja, noget måske, hvorved jeg, så snart det var fundet og erhvervet, ville kunne glæde mig ved en bestandig og inderlig glæde. ...“ (Om forstandens forbedring, 1660-61)

Benedictus (el. Baruch) de Spinoza (1632-1677), af jødisk indvandrerafstamning i Holland. På grund af sine uortodokse tanker blev han udstødt af menigheden allerede som 24-årig. Tjente til føden ved at slibe optiske linser, men fik et tilskud i form af mindre livsvarige understøttelser, dels fra en ven, dels fra statens overhoved. Fik stort set intet af sit forfatterskab offentliggjort, mens han levede, men stod i kontakt med adskillige af sin samtids førende tænkere, og da han døde, var han en kendt og respekteret skikkelse. — Hovedværket „Etik, fremstillet efter geometrisk metode“, blev udgivet allerede i hans dødsår og befæstede hans ry.

Spinoza. Ed. Arnold Zweig, „Udødelige tanker“, ovs. v. H.C. Huus, Martins Forlag1964
Spinoza. Ed. Oskar Hansen, „De store tænkere“, Berlingske 1965, Munksgaard 1991
Spinoza: Opera / Werke. Bd. 1-2, lat./ty., ed. Konrad Blumenstock,1979, 2008

DIALOG:
TEMA:
Naturen

B