Udgivelser Akademi Forside Kontakt

Steffens om Bruno

Indledning til philosophiske Forelæsninger, 1803

Anden Forelæsning

[18] ... Ikke langt fra det Tidsrum han [Spinoza] levede i, havde man brændt Vanini og Bruno paa Grund af samme Beskyldning ...

Ottende Forelæsning

[136] ... Det Præg af det Evige, som aabenbarer sig i Historiens rythmiske Gang, maa erkjendes ved en Anskuelse, om uafhængig af Tiden, erkjender det Evige selv for sit Middelpunkt. At finde dette er Philosophiens Problem. Den gamle Philosophie, den platoniske, kjendte det. Midt i de meest prosaiske Tider rejste sig Genier, som skuede Naturens og Historiens Middelpunkt, misforstaaede af deres Samtidige, og jo mere den herskende Prosa tog overhaand, desto mere Plotin var ikke saa uforstaaelig for sin Tidsalder, som Jordanus Brunus og Spinoza.

B