Udgivelser Akademi Forside Kontakt

Emerson

"Midten"

Den menneskelige styrke består ikke i det yderliggående, men i at undgå det yderliggående.

Den tempererede zone er vort væsens midterzone. Man kan enten krybe op i det tynde, kølige plan med ren geometri og livløs videnskab — eller synke ned i sanseverdenen. Mellem disse yderpunkter befinder livets ækvator sig med tanker, ånd og poesi — et smalt bælte.

Midterverdenen er den bedste.

(Damsholt, 1982 s. 128f)

*

Excerpter af Nietzsche fra Emersons „Essays“.
Nachlass, primo 1882, KSA 9,666-672.

I enhver handling er den afkortede historie af al tilblivelse. ego.

Jeg vil gennemleve hele historien i egen person og gøre mig al magt og vælde til egen, hverken bøje mig for konger eller nogen anden storhed.

Kunstneren har magten til at vække den handlekraft, der slumrer i andre sjæle.

Når der kommer en gud til menneskene, så kender de den ikke.

Ingen lov kan være mig hellig undtagen min egen naturs. Ret er alene det, der er naturligt for mig, og alene uret, hvad der er imod min natur.

Den rette mand er tingenes midtpunkt — han tager hele skabelsen i besiddelse, han erindrer ikke om nogen anden, alle omstændigheder sættes af ham i skyggen, han behøver uendelig rum, tal og tid for at udvøre sine tanker — efterverdenen følger som en procession hans skridt.

Det kræver et gudlignende væsen af den, der har gjort sig fri af humanitetens sædvanlige love. ...

TEMA:
DIALOG:
Nietzsche om Emerson
Emerson, Ralph Waldo (1803-1882), amerikansk filosof, født i Concord (New Hampshire) som søn af præst; faderen døde tidligt, og sønnen blev opdraget af streng puritansk faster, studerede teologi og blev præst. - Han blev i 1829 også gift, men hustruen dødeto år senere, og det førte til, at han i 1831 nedlagde sit præstehverv. - Efter rejse til Europa i 1833, hvor han bl.a. knyttede nært venskab med Carlyle, vendte han tilbage til Concord, hvor han også giftede sig igen. - Hovedværker: Nature, 1836; Essays, 1841-44; Essays on Representative Men, 1849; på dansk: Sven Damsholt: Ralph Waldo Emersons liv og tanker, St. Ansgars Forlag 1982

B