Akademi Udgivelser Forside Kontakt
Om temaet:
Leibniz
Lessing
Kant
Goethe
Se evt. også:

Heine om Platon og Aristoteles

Heinrich Heine: Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland. 1834

Platon og Aristoteles! Det er ikke blot de to systemer, men også de to typer på forskellige menneskenaturer, som i umindelige tider, under alle kostumer, har stået mere eller mindre fjendtligt over for hinanden. Navnlig hele middelalderen igennem, frem til den dag i dag, kæmpede man på denne vis, og denne kamp er det væsentligste indhold i den kristelige kirkehistorie. Om Platon og Aristoteles er der tale overalt, om også under andre navne. Sværmeriske, mystiske, platoniske naturer åbenbarer ud af deres gemyts afgrunde de kristelige ideer og de tilsvarende symboler. Praktiske, ordnende, aristoteliske naturer bygger af disse ideer og symboler et fast system, en dogmatik og en kult. Kirken omslutter endelig begge naturer, hvoraf den ene part for det meste forskanser sig i kleresiet, og den anden i munkevæsenet, men uafladeligt bekrigende hinanden. I den protestantiske kirke viser den samme kamp sig, og den er spliden mellem pietister og ortodokse, som på en vis måde svarer til de katolske mystikere og dogmatikere. De protestantiske pietister er mystikere uden fantasi, og de protestantiske ortodokse er dogmatikere uden ånd.

B