Forside Akademi Kontakt - Udgivelser: Nietzsche i fire bind
Friedrich Nietzsche (1844-1900), præstesøn fra Sachsen (Naumburg v. Leipzig), studerede i Bonn og Leipzig klassisk filologi og blev endnu før eksamen kaldet til professor i Basel i 1869; fra 1868 til 1876 nært knyttet til Richard Wagner, men efter et dramatisk brud med denne efter indvielsen af festspilhuset i Bayreuth 1876 - og opgivelsen af professoratet i 1878 - levede Nietzsche sit eget ensomme forfatterliv, indtil han i begyndelsen af 1889 blev sindssyg. Han levede dog videre til 1900.

Hovedværker:

Tragediens fødsel, 1872; Utidssvarende betragtninger, 1-4, 1873-76; Menneskeligt-Altformenneskeligt, 1-2, 1878/1880; Morgenrøde, 1881; Den muntre videnskab, 1882; Således talte Zarathustra, 1883-85; Hinsides godt og ondt, 1886; Moralens genealogi, 1887; Antikrist, 1888 (udg. 1894); Ecce homo 1888 (1908).

Værkudgaver:

SA Friedrich Nietzsche: Werke in drei Bänden. Ed. K. Schlechta, München 1956.

KSA Friedrich Nietzsche: Kritische Studienausgabe. Bd. 1-15, Berlin/München 1980 og senere.

KSB Friedrich Nietzsche: Sämtliche Briefe. Kritische Studien-ausgabe. Bd. 1-8, Berlin/München 1980 og senere.

Udgiverens projekt: Nietzsche i fire bind

Nietzsche

Personlighed og midtpunkt

... Hvorfor må man dog straks udvide mådeholdet til det ekstreme? Åbenbart af den grund, at det er lettere at fastholde et helt yderliggående standpunkt end at holde sig uden fejltagelser på den gyldne midte. (Brev 28. sept. 1869)

... Men hvor finder vi i det hele taget den harmoniske helhed og den mangestemmige samklang i én natur; hvor beundrer vi harmonien mere end netop i sådanne mennesker, i hvem alt, erkendelse, begær, elskov, had stræber mod ét midtpunkt, én rodkraft, og hvor der netop gennem dette levende centrums tvingende og herskende overmagt dannes et harmonisk system af bevægelser her og der, op og ned? Og således er de to maximer måske slet ikke modsætninger? Måske siger den ene kun, at mennesket skal have et centrum, den anden, at det også skal have en periferi? Den opdragende filosof, jeg drømte om, ville vel ikke kun opdage centralkraften, men også forstå at undgå, at den virker ødelæggende imod de øvrige kræfter; derimod ville opgaven for hans opdragelse være, forekommer det mig, at omdanne hele mennesket til et levende bevæget sol- og planetsystem og erkende loven for dets højere mekanik.... (Schopenhauer som opdrager, 1874, KSA 1,342f)

Alt udmærket er af middel natur. Richard Wagner er musik for en overmoden musikperiode. (Fra notesbøgerne 1878, KSA 8,502)

*

Ligesom det gælder med hensyn til Kierkegaard, må man holde sig for øje, at Nietzsche kun frem til 1882 var en midte-søgende filosof. Her forvandlede også han sig til den kristne kulturs kritiker og reformator, og i den rolle viste han sig lige så radikal og kompromisløs som Kierkegaard:

At finde målet og midten i bestræbelsen ud over menneskeheden: den højeste og mest kraftfulde menneskeart må findes! ...

Med Zarathustra’s helbredelse står Cæsar der, ubønhørlig, velvillig — ...

Hinsides livets midte — uigenkaldeligt ofret — ingen vej tilbage! (Fra notesbøgerne 1883, KSA 10,524-526)

DIALOG:
Nietzsche om Demokrit
Nietzsche om Paulus
Nietzsche om Bruno
Nietzsche om Kant
Nietzsche om Heine
Nietzsche om Emerson
Pontoppidan om Nietzsche
Tema:
Fremmedgørelse

Nyt:

Nietzsche på e-bøger!

B