Udgivelser Akademi Forside Kontakt

Henrik Pontoppidan

Se evt. Lykke-Per og Pontoppidan

Pontoppidan om sig selv:

... De slutter Deres opsats med at sige, at jeg har sat livet ind på min kunst. Jeg tror, det ville have været rigtigere at ombytte det sidste ord med „selvudvikling“. Men ganske vist, kunsten har været mig et middel — og det væsentligste — til fremme af min åndelige udvikling gennem mange år.
Min produktion var — som De rigtigt anfører — fra først til sidst et ganske privat opgør med mig selv.

Brev til Henri Nathansen 28. oktober 1930

Pontoppidan som "Magister Glob":

Jeg har i den senere tid ofte tænkt på, om ikke også jeg skylder læseverdenen en tilforladelig redegørelse for mit indvortes menneske. ...
... Jeg er, hvad en forkvaklet og overspændt tidsalder i mit fyrretyvende år har gjort mig til: et menneske, der frem for alt elsker tankens klarhed og sindets maskuline ligevægt, — en pedant, om man vil, hvis åndelige livs ernærings- og fornyelsesprocesser forløber roligt og regelret uden nogen ved sygelig gæring fremkaldt oppustning med angst-bespændthed, stemningskolik og angerens uophørlige ormekneb. ...

(Højsang, 1896; Noveller og skitser III, 1950, 9f)

Henrik Pontoppidan (1857-1943) tegning af P.S.Krøyer 1896

Henrik Pontoppidan var præstesøn fra Randers. Påbegyndte en uddannelse til ingeniør, men afbrød den kort før afsluttende eksamen for i stedet at blive forfatter.

Udgav først en lang række socialt prægede noveller og mindre romaner inden de tre store hovedværker: Det forjættede Land (1896), Lykke- Per (1898-1904) og De dødes Rige (1912-16)

Thomas Mann om "Lykke-Pers digter":

Lykke-Pers digter er en fuldblods fortæller og en kritiker af livet og samfundet af fuldkommen europæisk rang. Som en ægte konservativ hævder han i en stakåndet verden fortællingens store stil. Som en ægte revolutionær ser han i prosaen frem for alt en dømmende magt. Med den charmerende, ja, medrivende strenghed, som er kunstens hemmelighed, dømmer han tiden og peger, som en ægte digter, på en renere menneskelighed.

Bad Kreuth, Oberbayern den 12. VII. 27 (Omkring Lykke-Per s. 173).

Se evt.:

Lykke-Per

Busten af Henrik Pontoppidan er af Curt Frandsen 1979, Erik Menveds Plads, Randers
TEMA:
DIALOG:

B