Akademi Udgivelser Forside Kontakt

Lykke-Per

Henrik Pontoppidans store roman om „Lykke-Per“ udkom i otte bind fra 1898 til 1904. Den blev allerede i andenudgaven 1905 forkortet til tre bind, i fjerdeudgaven 1918 blev det til to, som det siden har været tilfældet i utallige udgaver og oplag, senest 7. udgave, 3. oplag, 2018.

Pontoppidan udtalte selv om forholdet mellem første- og andenudgaven:

Den ældre Udgave forholder sig til denne nye omtrent som en Malers Naturstudier til det færdige Maleri. Hvilken man vil foretrække, er en Smagssag. Skitsen besidder jo gerne en Farvefriskhed, som ikke let bevares under en omhyggeligere Udarbejdelse; men til gengæld er saa det færdige Maleri lettere tilgængeligt, mere anskueligt og dertil stærkere præget af Frembringerens Grundstemning.
Paa et Par Smaating nær er Indholdet i begge Udgaver nøjagtig det samme; men Formen er overalt eftergaaet, og Stoffets Ordning er bleven en anden. At jeg har følt mig opfordret til en videre Omarbejdelse, vil maaske forstaas, naar jeg fortæller Dem, at enkelte Partier af Bogen — f.eks. Scenerne i Nyboder — er skrevne og delvis trykte for mere end tyve Aar siden.

(Politiken 19. dec. 1905, Omkring Lykke-Per, 1971, s. 58ff)

*

Om Henrik Pontoppidan

Pontoppidan om Lykke-Per

*

Førsteudgaven i 1 bind

Debat om etbindsudgaven

*

Førsteudgaven i 8 bind:

Lykke-Per 1. Hans Ungdom

Udkast til artikler i kommende Kommentarbind af Preben Lilhav:

Hvorfor udgive Lykke-Per i førsteudgaven?

Hvad handler Lykke-Per om?

*

B