Forside Om internetAkademiet Udgivelser Kontakt

AKADEMI

Søg her på NAVN eller TEMA.

Alle tekster på denne hjemmeside er naturligvis omfattet af den almindelige lov om ophavsret. Det gælder også oversættelserne, som alle skyldes udgiveren, hvor ikke andet er anført.

Alle fede fremhævelser i teksterne er tilføjet af udgiveren; alle kursive fremhævelser skyldes de respektive forfattere selv.

NAVNE:

Grækenland:

Hesiod (omkr. 700 f.Kr.) - Thales (6. årh. f.Kr.) - Anaximander (ca. 610-546 f.Kr.) - Anaximenes (ca.560-500 f.Kr.) - Pythagoras (ca. 580-500 f. Kr) - Xenofanes (ca- 565-475) - Alkmaion (omkr. 500 f.Kr.) -Heraklit (omkr. 500 f.Kr.) - Anaxagoras (ca. 500-428) - Empedokles (ca. 495-435) - Demokrit (ca. 460-370 f.Kr.) - Sokrates (469-399) - Xenofon (ca. 435-354) - Platon (427-347 f.Kr.) - Aristoteles (384-322 f.Kr.)

Romerriget:

Poseidonios (135-51 f.Kr.) - Cicero (106-43 f.Kr.) - Filon (25 f.Kr. - 50 e.Kr.) - Seneca (5 f.Kr.-65 e.Kr.) - Paulus (ca- 0-60) - Plutarch (45-120) - Marcus Aurelius (121-180) - Origenes (185-254) - Plotin (205-270) - Augustin (354-430) - Boëthius (480-524)

Middelalder og renaissance:

Dante (1265-1321) - Eckehart (1260-1329) - Cusanus (1401-1464) - Ficino (1433-1499) - Pico (1463-1494) - Erasmus (1469-1536) -Paracelsus (1493-1541) - Montaigne (1533-1592) - Bruno (1548-1600) - Kepler (1571-1630) - Böhme (1575-1624)

Barok og oplysning:

Descartes (1596-1650) - Pascal (1623-1662) - Spinoza (1632-1677) - Locke (1632-1704) - Leibniz (1646-1716) - Shaftesbury (1671-1713) - Voltaire (1694-1778) - Rousseau (1712-1778) - Kant (1724-1804) - Lessing (1729-1781)

Klassicisme og romantik:

Hamann (1730-1788) - Herder (1744-1803) - Goethe (1749-1832) -Schiller (1759-1805) - Fichte (1762-1814) Schleiermacher (1768-1834) - Hölderlin (1770-1843) - Hegel (1770-1831) - Novalis (1772-1801) - Schlegel (1772-1829) - Steffens (1773-1845) - Schelling (1775-1854) Mynster (1775-1854) - Ørsted (1777-1851) Grundtvig (1783-1872)

19. århundrede:

Schopenhauer (1788-1860) - Møller (1794-1838) - Heine (1797-1856) - Emerson (1803-1882) - Kierkegaard (1813-1855) - Nietzsche (1844-1900) Pontoppidan (1857-1943)

TEMAER:

(i alfabetisk orden)

Element
Idealisme
Visdom
Ånd
Filosofiske skoler el. retninger:
Gnosticisme
*
Forhistoriske kulturer:
Indien
De syv vise - mosaik fra Pompeji, 1. årh. e. Kr.

B