Udgivelser Akademi Forside Kontakt

Demokrit

Demokritos fra Abdera er mest kendt for at høre til de såkaldt "materialistiske" filosoffer, der indfører atomteorien i den græske filosofi, men det ændrer ikke ved, at hans grundlag er visdommen fra Delfi:

„Intet til overmål!“

102. Skønt er overalt det rette mål; overmål og mangel er det ikke for mig.

233. Overskrider man det rette mål, kan det mest behagelige blive til det mest ubehagelige.

„Kend dig selv!“

58. Forhåbningerne hos dem, der tænker rigtigt, er opnåelige, hos de uforstandige uopfyldelige.

61. Den, hvis indre væsen er velordnet, hans liv er også i orden.

65. Megen tænkning skal man dyrke, ikke megen viden.

264. Man skal ikke skamme sig mere for andre mennesker end for sig selv og lige så lidt gøre noget ondt, om der ikke er nogen, der vil opdage det, eller hele menneskeheden. Derimod skal man skamme sig allermest for sig selv, og det skal være oprejst for sjælen som lov ikke at gøre noget, der er upassende.

Demokrit el. Demókritos (ca. 460-370 f.Kr.), gr. filosof fra Abdera, var elev af Leukippos og videreførte dennes grundtanke, at der reelt ikke findes andet end tomheden samt legemlige partikler: „atomer“, der ved at hvirvles rundt lader tingene blive til; dette sker ikke tilfældigt, men gennem årsag og virkning (fr. 118). — Demokrits forfatterskab var særdeles omfattende, og hans indflydelse formentlig langt dybere, end det ofte antages; f.eks. nævner Platon ham aldrig, og dog er det åbenlyst, at meget hos Platon er foregrebet hos Demokrit, bl.a. hans etiske grundsyn, der kredser om samvittighed, sjælero, ligevægt og det rette mål.

DIALOG:
TEMA:
Filosofi
Forstand og fornuft
Forundring

B