Udgivelser Akademi Forside Kontakt

Heraklit

Diogenes Laërtios: "Berømte filosoffers liv og meninger" 9,1:

Heraklit, søn af Blyson, eller ifølge nogle af Herakon, stammede fra Efesos. Hans blomstringstid falder i den 69. Olympiade (504/501 f.Kr.). Af stolt sindelag som næppe nogen anden så han med foragt på den verden, der omgav ham, som det også fremgår af hans skrift, hvori han siger: „Af megen viden lærer man ikke at få forstand; ellers havde Hesiod lært det og Pythagoras, ligeledes Xenofanes og Hekataios“

Allerede som ung vakte han opsigt; som yngling erklærede han intet at vide, som moden mand derimod at vide alt. Han gik ikke i lære hos nogen anden, erklærede tværtimod, at han udforskede sig selv og hentede sin hele viden ud af sig selv. ...

Hans bekendte bog handler i almindelighed om naturen, men er dog opdelt i tre dele, af hvilken den første handler om universet, den anden om staten, den tredje om Guddommen. Han anbragte den i Artemis-templet, og den var, efter nogles mening, med hensigt holdt i et dunkelt sprog, for at kun de virkelig kaldede skulle beskæftige sig med den, medens en for folkelig tone let kunne nedsætte vurderingen af den. ...

Da man på grund af den anseelse, han stod i, anmodede ham om at optræde som lovgiver, afviste han det med forargelse, eftersom byen allerede for meget var hjemfalden til den dårlig forfatnings gang.

Han undgik selskab og spillede terning med drengene i Artemis-templet, og da Efeserne opsøgte ham der, råbte han til dem: „Hvad undrer I jer over, I håbløse pak? Er dette ikke en mere anstændig beskæftigelse end at føre politik med jer?“

Til sidst blev han helt led og ked af samværet med andre mennesker, forlod deres selskab og levede ensomt i bjergene, hvor han levede af græs og urter. Derved fik han vattersot, vendte tilbage til byen og spurgte lægerne i gådefulde ord, om de kunne lave tørke af oversvømmelse. Da de ikke forstod det, gravede han selv sig ned i en kostald i møddingen i håb om ved varmen at udskille vandet af sig. Heller ikke det hjalp dog. Han døde i sit seksogtresindstyvende år. ...

HERAKLIT I DIALOG:
Nietzsche om Heraklit
TEMA:

*

"Jeg udforskede mig selv."

"Et menneskes egenart er dets skytsånd ."

(Fragmenter DK 101 og119)

*

Artemis-templet i Efesos, rek.tegn.

B