Akademi Udgivelser Forside Kontakt
Om temaet:
Leibniz
Lessing
Kant
Goethe
Heine
Se evt. også:
"Platon og Aristoteles! Det er ikke blot de to systemer, men også de to typer på forskellige menneskenaturer" - med disse ord udtrykte Heinrich Heine, hvad mange før ham havde forsøgt at finde ord for; men måske har Rafael på sit berømte billede fra Vatikanet udtrykt det endnu bedre, end det lader sig udtrykke med ord.
Platon og Aristoteles

B