Udgivelser Akademi Forside Kontaktt

Platon om Anaxagoras:

Hippias major ("Den store Hippias")

[Platon lader Sokrates gøre tykt nar ad sofisten Hippias fra Elis:]

...Sokrates: Det er jo et skønt og stort bevis på visdommen, Hippias, din egen såvel som i det hele taget vore nutidige mænds, og hvor meget de overgår de gamle. De tidligere beskriver man jo dog som meget dumme ifølge din fremstilling. Allerede Anaxagoras, siger man, oplevede ganske det modsatte af jer. Han forsømte nemlig ganske en stor formue, han havde arvet, og tabte alt, så uforstandigt dyrkede han visdommen; og lignende fortæller man også om andre blandt de gamle. ... (282)

Faidon

... Men da jeg engang hørte én læse noget op fra en bog, af Anaxagoras, efter hvad han sagde, at fornuften er det ordnende og årsag til alle ting, glædede jeg mig over denne årsag, og det forekom mig på en vis måde ganske rigtigt, at fornuften er årsag til alt, og jeg tænkte, at når det forholder sig sådan, så vil den ordnende fornuft også ordne og anbringe alt, sådan som det befinder sig bedst. ... og jeg troede således, at når fornuften påviser årsagen for alt enkelt og alt fælles, så vil den påvise det bedste for alt det enkelte for sig og det gode for alt det hele. Og dette håb ville jeg ikke for noget have opgivet, men fuld af iver fik jeg fat i bøgerne og læste dem igennem, så hurtigt jeg kunne, for så hurtigt som muligt at erkende det bedste og det sletteste.
Og fra denne vidunderlige forhåbning, kære ven, faldt jeg ganske ned, da jeg fortsatte og læste og så, hvordan manden ingen brug gør af fornuften og heller ikke ellers anfører grunde, der går på ordningen af tingene, ... (97f)

B