Platon Akademi Udgivelser Forside Kontakt

Staten 500

... Den discipel af den sande videnskab, der omgås det Guddommelige og velordnede, vil altså også selv blive velordnet og guddommelig, så vidt det er muligt for et menneske, ...

Staten 613

... For Guderne vil vel ikke lade den i stikken, der stræber efter at blive retfærdig og ved udøvelsen af dyden blive så lig med Guddommen, som det er et menneske muligt. ...

Theaitetos 176

... Onderne kan aldrig udryddes, for der må altid findes noget, der er modsat det gode. Ej heller kan de have sæde hos Guderne; men her i den dødelige naturs region udfolder de sig; og derfor må vi med al hast hæve os fra denne verden til den anden. Vejen dertil er at blive lig med Guddommen, så meget vi kan, og det vil igen sige at blive retfærdig og from gennem visdom. Men, kære ven, det er slet ikke let at overbevise folk om, at grundene til, at man skal undgå slethed og søge godhed, ikke er dem, der i reglen bliver givet. Den rette grund er ikke, at man skal synes uskyldig og god — det er ikke andet end, hvad man kalder gammelkonesnak — men det sande vil vi fremsætte således: I det Guddommelige er der ikke skygge af uretfærdighed, kun den mest fuldkomne retfærdighed; og intet er mere ligt det Guddommelige end den iblandt os, der bliver så retfærdig som muligt. På dette går også en mands sande mesterskab såvel som hans intethed og umandighed.

Lovene 716

... Hvilken optræden er nu Guddommen velbehagelig og en efterfølgelse af ham? Én eneste, som man også kan sætte et bestemt gammelt ord ved siden af, at nemlig det lige elsker det lige, når det holder det rette mål, men at det uden mål hverken er kært for sig selv eller for det veltilmålte. Guddommen vil vel allersnarest forekomme os som det rette mål af alt, hvad der er til, og det meget mere end, som mange siger, et eller andet menneske. Hvem der nu vil være et sådant væsen kært og dyrebart, må nødvendigvis også selv af alle kræfter komme til at ligne et sådant, og således er efter denne sætning den besindige iblandt os Guddommen kær, for han ligner ham. Den ubesindige derimod er ham ulig, fjendtlig imod ham, og ligeledes den uretfærdige. Og således også med alt andet efter den samme sætning.

B