Platon Akademi Udgivelser Forside Kontakt

Tema: IDE

Platon

Timaios 52

... Da dette nu er sådan, må vi enes om, at én ting er idéen [eidos], der er identisk med sig selv, ikke født og uopløselig, som aldrig modtager noget i sig nogetsteds fra eller selv indgår i noget andet, usynlig og på alle måder ufattelig med sanserne, idet det er den, som alene fornuften har som sit område; — en anden ting er det, der kaldes det samme som det første og ligner dette, en genstand, der kan opfattes af sanserne, født, altid ført af sted, idet det her bliver til, men dér forsvinder, og til at opfatte ved mening med hjælp fra sanserne; og en tredje ting er det evigt-eksisterende rum, der ikke kender tilintetgørelse og giver rum for alle ting der fødes, men selv kun er til at fatte ved en slags bastard-slutning ved hjælp af ikke-sansning, kun en genstand for troen; ...

B