Udgivelser Akademi Forside Kontakt
DIALOG:

Xenofon

XENOFON (ca. 435-354 f.Kr.), gr. forfatter af athensk adelsslægt. Han var som ung med i kredsen omkring Sokrates, men oplevede ikke hans henrettelse i 399 f.Kr. Xenofon deltog nemlig fra 401 som officer i et felttog til Asien, hvor han selv blev anfører for et sørgeligt tilbagetog af „de titusind grækere“, skildret senere af ham selv i skriftet „Anábasis“. Han levede efter hjemkomsten først på sit landsted Skillus ved Olympia, men efter slaget ved Leukra (371) måtte han flygte til Korinth, hvor han levede til sin død.

Skrifter: a. Om Sokrates: Apologi. Erindringer (Apomnemoneumata, lat. Memorabilia); Symposion; Oikonomikos. — b. Politiske skrifter: Hieron m.fl., — c. Historiske skrifter: Anabasis; Hellenika (fortsættelse af Thukydids historieværk frem til 362). — d. Små læreskrifter. — Iflg. Hans v. Arnim skrev Xenofon først sin „Apologi“ (efter Polykrates’ anklageskrift mod Sokrates fra 394), derefter de to første kapitler af skriftet „Erindringer om Sokrates“ (i reglen omtalt med den latinske titel „Memorabilia“), som han dog først efter Platons „Apologi“ fuldendte. Hans „Symposion“, med Sokrates i centrum, må også antages at stamme fra denne sene fase.

Xenophon: Memorabilia and Oeconomicus. With an english translation by E.C. Marchant. The Loeb Classical Library, Heinemann / Harvard 1959
Xenophon: Die Sokratischen Schriften. Memorabilien / Symposion / Oikonomikos / Apologie. Übertragen und herausgebeben von Ernst Bux. Kröner Stuttgart 1956

Erindringer om Sokrates og Sokrates' forsvarstale. Ovs. af Henrik Nisbeth. Odense Universitetsforlag 2000

Arnim, Hans von: Xenophons Memorabilien und Apologie des Sokrates. København 1923

B