Udgivelser Akademi Forside Kontakt

Om internetAkademiet

Udgiver: Preben Lilhav, f. 1945.

Cand. mag. i idehistorie og dansk fra Århus Universitet.

Overtog i 1978 faget idehistorie ved Folkeuniversitetet i Århus efter Johannes Sløk og underviste i dette regi (i Århus, Odense og Aalborg) indtil 2008.

Siden 1999 også forfatter og forlægger, først under navnet Forlaget Sicana og fra 2008 med titlen internetAkademiet.

Udgiverens produktion:

(På Forlaget Sicana)

Goethes vej til sig selv. 1999
Goethes idéverden. 1999
Goethes „Faust“. 2000
Fra Nietzsche til Jung. 2001
Den unge Nietzsche. 2001
Nietzsche, den frie ånd. 2001
Kierkegaards valg. 2003
Goethe og Schiller. 2004
Platons hovedværker. 2005
Kierkegaard 1834-1840. 2006
Kierkegaard og hans mor. 2007

På forlaget internetAkademiet:

Platons ungdomsværker. 2009
Kierkegaards forlovelse. 2009
Platons „Axiochos“. 2010
Den unge Nietzsche og Platons kærlighedstanke. 2011
Nietzsches kamp med døden. 2011
Platon og Sokrates. 2012
Nietzsche og Zarathustra. 2012
Den sene Nietzsche. 2013
Den unge Goethe. 2013
Mynster og Kierkegaard. 2013
Kierkegaard mellem Mynster og Grundtvig. 2013
Platon og „Den evige filosofi“. 2016
Den unge Platon og den sande Sokrates. 2016

Se evt. mere under Udgivelser

Som forfatter og udgiver så jeg i 1998 en opgave i at påvise, hvordan PLATONS betydning i en lang række forfatterskaber i vor vestlige kulturtradition er forbløffende overset, i første omgang hos Goethe. Ud fra denne hensigt gav jeg mine første udgivelser på Forlaget Sicana undertitlen SAMLINGER OG STUDIER TIL GOETHE-PLATON TRADITIONEN.

Denne noget knudrede undertitel valgte jeg i 2008 at droppe, men det er i realiteten det samme projekt, jeg har fortsat lige siden. I 2016 afsluttede jeg et for mig særdeles vigtigt delmål, nemlig en samlet fremstilling af Platon, og jeg valgte at markere dette med denne nye undertitel:

PÅ SPORET AF "DEN EVIGE FILOSOFI".

I forlængelse af Platon-bogen med dette tema i titlen arbejdede jeg længe på en studie i LEIBNIZ OG PLATON, som man evt. kan læse en indledning til her, hvorefter jeg mente at være parat til det, jeg i 1998 satte mig som mål, nemlig en studie i sammenhængen mellem de - efter min opfattelse - to største skikkelser i vor kulturtradition, GOETHE OG PLATON.

Denne plan har jeg dog måttet revidere, idet jeg håber, min tid rækker til også at få udgivet visse andre forfattere i tiden mellem Platon og Leibniz, i første omgang romeren Cicero, som efter min opfattelse er katastrofalt undervurderet som filosof. Som skrevet står på forsiden, håber jeg således inden alt for længe at kunne præsentere dette næste led i rækken:

Cicero og Platon.

På sporet af "Den evige filosofi", 2. del

*

Den del af hjemmesiden, der bærer titlen AKADEMI, har længe været under rekonstruktion og lukket af, og selv om den nu er genåbnet, vil den også fremover være under stadig bearbejdning.

Alle tekster på hele siden er naturligvis omfattet af den almindelige lov om ophavsret. Det gælder også oversættelserne, som alle skyldes udgiveren, hvor ikke andet er anført.

Alle fede fremhævelser i teksterne er tilføjet af udgiveren; alle kursive fremhævelser skyldes de respektive forfattere selv.

Jeg vil med stor fornøjelse tage imod eventuel kritik fra sidens besøgende, men langt hellere naturligvis konstruktive bidrag til dens optimering.

Kommentarer eller spørgsmål af enhver art kan regne med besvarelse:

B