Akademi Udgivelser Forside Kontakt

Om internetAkademiet

Udgiver: Preben Lilhav, f. 1945

Cand. mag. i idehistorie og dansk fra Århus Universitet

- overtog i 1978 faget idehistorie ved Folkeuniversitetet i Aarhus efter Johannes Sløk og underviste i dette regi indtil 2008 (i Aarhus, Odense og Aalborg)

- fra 1999 også forfatter og forlægger, først under navnet Forlaget Sicana og fra 2008 med titlen internetAkademiet.

Ved min start som forfatter og udgiver så jeg i 1998 min opgave i at påvise, hvordan PLATONS betydning i en lang række forfatterskaber i vor vestlige kulturtradition er forbløffende overset, i første omgang hos Goethe. Ud fra denne hensigt gav jeg mine første udgivelser på Forlaget Sicana undertitlen SAMLINGER OG STUDIER TIL GOETHE-PLATON TRADITIONEN.

Denne noget knudrede undertitel valgte jeg i 2008 at droppe, men det er i realiteten det samme projekt, jeg har fortsat lige siden. I 2016 afsluttede jeg et for mig særdeles vigtigt delmål, nemlig en samlet fremstilling af Platon, og jeg valgte at markere dette med denne nye undertitel:

PÅ SPORET AF "DEN EVIGE FILOSOFI".

I forlængelse af Platon-bogen har mit stadige sigte været det, jeg i 1998 satte mig som mål, nemlig en studie i sammenhængen mellem de - efter min opfattelse - to største skikkelser i vor kulturtradition, GOETHE OG PLATON. Som forberedelse hertil arbejdede jeg længe på en studie om LEIBNIZ OG PLATON, som man evt. kan læse en indledning til her, hvorefter jeg også har arbejdet på en tilsvarende studie om Cicero og Platon.

Begge disse projekter måtte dog for nylig vige for en uventet opgave, idet jeg ved konfrontationen med Bille Augusts filmatisering af Henrik Pontoppidans roman om "Lykke-Per" blev ført tilbage til denne store ungdomskærlighed.

Det førte her i januar 2019 til udgivelsen af romanen i dens første for:

Dette var dog i form af en etbindsudgave,og jeg har efterfølgende taget fat på opgaven med at genudgive førsteudgaven i dens oprindelige form i otte bind, se evt.:

Pontoppidans Lykke-Per i 8 bind:

1. Hans Ungdom

De følgende syv bind vil foreligge i de kommende år

*

prebenlilhav@internetAkademiet.dk

Alle tekster på hele siden er naturligvis omfattet af den almindelige lov om ophavsret. Det gælder også oversættelserne, som alle skyldes udgiveren, hvor ikke andet er anført.

Alle fede fremhævelser i teksterne er tilføjet af udgiveren; alle kursive fremhævelser skyldes de respektive forfattere selv.

Udgiverens produktion:

På forlaget Sicana:

Goethes vej til sig selv. 1999
Goethes idéverden. 1999
Goethes „Faust“. 2000
Fra Nietzsche til Jung. 2001
Den unge Nietzsche. 2001
Nietzsche, den frie ånd. 2001
Kierkegaards valg. 2003
Goethe og Schiller. 2004
Platons hovedværker. 2005
Kierkegaard 1834-1840. 2006
Kierkegaard og hans mor. 2007

På forlaget internetAkademiet:

Platons ungdomsværker. 2009
Kierkegaards forlovelse. 2009
Platons „Axiochos“. 2010
Den unge Nietzsche og Platons kærlighedstanke. 2011
Nietzsches kamp med døden. 2011
Platon og Sokrates. 2012
Nietzsche og Zarathustra. 2012
Den sene Nietzsche. 2013
Den unge Goethe. 2013
Mynster og Kierkegaard. 2013
Kierkegaard mellem Mynster og Grundtvig. 2013
Platon og „Den evige filosofi“. 2016
Den unge Platon og den sande Sokrates. 2016

Pontoppidans Lykke-Per. Førsteudgaven. 2019

Se evt. mere under Udgivelser

B