Udgivelser Akademi Forside Kontakt

Augustin

Augustins tilbageblik på tiden med inspiration fra Plotin:

... Herved blev jeg nu ansporet til at vende tilbage til mig selv, og jeg trængte under din [Bekendelserne er henvendt til 'Gud'] Førelse ind i mit Inderste; og jeg formaaede det, fordi du var min Hjælper. Jeg trængte ind, og med min Sjæls Øje, saa sløvt, som det var, saa jeg over dette min Sjæls Øje, over min Aand det uforanderlige Lys, ikke dette almindelige, for alt Kød synlige Lys, heller ikke noget af samme Art, som kun var mere storartet og, klarere og klarere, oplyste alt ved sin Styrke. Saadant var ikke hint Lys, nej, noget ganske andet, vidt forskelligt fra alt dette. ... Hvem der kender Sandheden, kender det; og den, der kender det, kender Evigheden. Kærligheden kender det. O evige Sandhed og sande Kærlighed og kære Evighed! Du er min Gud; efter dig sukker jeg Dag og Nat. ('Bekendelser' 7,10, ovs. Münster)

Augustin, maleri af Botticelli, 15. årh.

Aurelius Augustinus (354-430), født i Thagaste, Numidien (nu Algeriet). — Faderen formentlig efterkommer af romersk veteran, ejede et lille vinbjerg og sad i borgerrepræsentationen, men var ikke for velstående. — Moderen, Monica, 23 år ved hans fødsel, gav ham en kristen opdragelse, han aldrig glemte. — Uddannet som rhetor i Karthago, men fik også som 17-årig en søn, hvis mor han længe var knyttet til uden at ville (kunne?) gifte sig med hende. Som 20-årig selv lærer og som 29-årig kaldet til embede i Rom og senere til kejserresidensbyen Milano. — En afgørende 'omvendelse' indtraf i 386, da han var 31 år, og han vendte nu tilbage til Afrika, hvor han fra 391 til sin død var en ledende kirke-skikkelse og kristen forfatter. — Hovedværker: 'Confessiones' ('Bekendelser'), 397; 'De trinitate' ('Om Treenigheden'), 400-416; 'De civitate Dei* ('Om Guds Stad'), 413-427

Augustin. Udvalg ved Jørgen Pedersen. Berlingske Forlag, ‘De store tænkere’, 1965

'Bekendelser', v. G. Münster, København 1909

'Bekendelser', v.Torben Damsholt, St. Ansgars Forlag 1988 (20.8)

'Om Guds Stad', v. Bent Dalsgaard Larsen, Bd. 1-5, Gad 1984-96

AUGUSTIN I DIALOG:
*
TEMA:

B