Udgivelser Akademi Forside Kontaktt

Augustin om Cicero

... Og efter den vedtagne Ordning af Studiet var jeg nu kommen til en vis Bog af en vis Cicero, hvis Sprog almindeligvis beundres langt mere end hans Aand. Men hin Bog af ham indeholder en Formaning til at lægge sig efter Filosofi og hedder Hortensius. Denne Bog gav min Aand en anden Retning, ledte mine Bønner til dig, o Herre, og gav mig andre Ønsker og Længsler. Alle forfængelige Forhaabninger blev mig pludselig intet værd, jeg nærede en utrolig brændende Attraa efter udødelig Visdom, og allerede begyndte jeg at staa op for at vende tilbage til dig. ...
Hvor brændte jeg ikke, min Gud, efter at tvinge mig op fra det jordiske til dig, og jeg vidste ikke, hvad du havde til Hensigt med mig! Thi hos dig er Visdommen. Men Kærlighed til Visdom er det, Grækerne kalder Filosofi, og denne var det, der optændtes i mig ved hint Skrift. ... (Bekendelser 3,4, ovs. Münster)

(Bogen "Hortensius", som Augustin taler om, er gået tabt.)

B