Akademi Udgivelser Forside Kontakt

"Derfor er det også sandt, at visdom er moderen til alle gode ting, og for kærligheden til den har grækerne opfundet betegnelsen filosofi. En rigere, mere velgørende og mere ophøjet gave til menneskene fra de udødelige guder findes ikke; for den er det, der sammen med al anden visdom har lært os det, der er vanskeligst af alt, at erkende os selv. Denne formaning er så vigtig og betydningsfuld, at den ikke tilskrives noget menneskeligt væsen, men guden i Delfi. Den, der kender sig selv, vil nemlig erkende, for det første, at han har en guddommelig ånd i sig, som en slags gudebillede, og han vil altid handle og tænke på en måde, der er værdig til så stor en gave fra guderne, og når han har gransket og grundigt prøvet sig selv, vil han forstå, hvor ædelt udstyret af naturen han gik ind i livet, og hvor mange midler, han besidder til at nærme sig og opnå visdom."

(Om lovene, I. 58)

B