Akademi Udgivelser Forside Kontakt

Cato om alderdommen

... Thi sålænge vi sidder bag lås og slå i vort legemes fængsel, udfører vi under møje og besvær kun hvad der er os pålagt af skæbnen. Menneskesjælen, der er af himmelsk oprindelse, har måttet forlade sit høje hjemsted og er på en måde blevet begravet her på Jorden, hvor alt er i strid med dens evige og guddommelige natur. Men jeg tror, at guderne har indplantet sjælen i menneskets legeme, for at der skulle være nogen, der kunne tage vare på Jorden, og ved at betragte den himmelske orden ville føle sig tilskyndet til at efterligne den gennem et liv i bestandighed og harmoni. (Cato de senectute, 77; ovs. Thure Hastrup, Fil. Skrifter bd. 5)

B