Akademi Udgivelser Forside Kontakt

...Jeg vover ikke at påstå, at jeg allerede har løst denne så store og så vanskelige opgave, men jeg vil gerne hævde, at jeg har bestræbt mig redeligt på det. (Om gudernes væsen, I 12)

... Der er ingen form for oratorisk fortjeneste, der ikke findes i vore taler, om ikke i fuldkommenhed, så i det mindste tilstræbt og antydningsvis. Jeg har ikke nået det, men jeg kan se, hvad det rette er. ... (Orator 103)

B