Akademi Udgivelser Forside Kontakt

Tema: GUDLIGHED

Filon

Om verdens skabelse (De opificium mundi)

... Således siger Moses, efter alle de andre ting, som tidligere er berettet, at mennesket blev skabt i Guds billede og lighed. Og det siger han med rette; for intet, der er født på jorden ligner Gud mere end mennesket. Ingen skal dog tro, at man kan bedømme denne lighed fra legemets karakter; hverken er Gud nemlig et væsen med et menneskes form, eller det menneskelige legeme er som Guds form; men den omtalte lighed gælder med hensyn til den vigtigste del af sjælen, nemlig fornuften; for fornuften, der eksisterer i ethvert individ, er skabt i lighed med den ene fornuft, der er i universet som dettes første model, på en måde som dette legemes Gud, som fører det af sted og bærer dets billede inden i sig. Den samme rang, som den store Styrer indtager i den universelle verden, denne samme synes fornuften i mennesket at indtage; for den er selv usynlig, men ser alt; den er efter sit væsen uerkendelig, men erkender de andre tings væsen; ved kunst og videnskab baner den sig vidtforgrenede veje og gennemvandrer hele jorden og havet og udforsker, hvad der er i begge. (Opif. 69)

B