Akademi Udgivelser Forside Kontakt

Tema: MODSÆTNING

Filon

Om drukkenskab (De ebrietate) 186

... Endvidere ved enhver, at praktisk taget intet overhovedet af det, der eksisterer, er forståeligt ved sig selv og i det selv, men alt lader sig kun vurdere ved sammenligning med dets modsætning; således lille ved sammenligning med stor, tør med våd, varm med kold, let med tung, sort med hvid, svag med stærk, få med mange. Den samme regel gælder for alt, der angår dyd og slethed. Vi kender kun det gavnlige gennem det smertelige, det ædle ved kontrasten til det lave, det retfærdige og det gode i almindelighed ved sammenligning med det uretfærdige og onde.

B