Akademi Udgivelser Forside Kontakt

Tema: VILJESFRIHED

Filon

Om Guds uforanderlighed

... Derfor antages det med rette, at det alene af alt, hvad der er i os, er fornuften, der er uopløselig. For det er alene den, som af Faderen, der fostrede den, blev vurderet værdig til frihed, således at han løste nødvendighedens lænker og lod den indordne sig, som den havde lyst; og af den viljesfrihed, som er Hans mest særegne besiddelse og mest værdig til Hans majestæt, gav Han den en sådan portion, som det var i stand til at modtage. For de andre levende væsener, i hvis sjæle fornuften, det element, der er sat for sig selv i frihed, ingen plads har, er blevet lagt under åg og bidsel til tjeneste for mennesket, som slaver under en mester. Men mennesket, der er i besiddelse af en spontant og selvbestemmende vilje, hvis aktivitet for størstedelen hviler på frivilligt valg, bliver med rette anklaget for, hvad det gør med hensigt og rost, når det handler ret af egen vilje. (Quod Deus immutabilis sit, 46f)

B