Akademi Udgivelser Forside Kontakt

Tema: VERDENSFORNUFT

Filon

Om verdens skabelse (De opificio mundi)

... for fornuften [nous], der eksisterer i ethvert individ, er skabt i lighed med den ene fornuft, der er i universet som dettes første model, på en måde som dette legemes Gud, som fører det af sted og bærer dets billede inden i sig. Den samme rang, som den store Styrer indtager i den universelle verden, denne samme synes fornuften i mennesket at indtage; for den er selv usynlig, men ser alt; den er efter sit væsen uerkendelig, men erkender de andre tings væsen; ved kunst og videnskab baner den sig vidtforgrenede veje og gennemvandrer hele jorden og havet og udforsker, hvad der er i begge. (Opif. 69)

B