Udgivelser Akademi Forside Kontakt

Origenes

Origenes (ca 185-254) blev født i Alexandria af kristne forældre; faderen Leonidas var lærer og døde som martyr i 202, og efter overleveringen måtte moderen forhindre sønnen i at lide samme skæbne ved at gemme hans tøj. — På et tidspunkt i ungdomstiden kastrerede Origenes sig selv, hvad han senere skal have beklaget. — Forsørgede familien ved lærervirksomhed i ‘almindelige fag’ og blev Clemens’ efterfølger som lærer i den kristne kateketundervisning (under biskop Demetrios) . — Studerede filosofi 5 år hos Ammonias Sakkas (også Plotins lærer). — Fra 218 egen litterær virksomhed, men kom i strid med biskop Demetrios, der ville have hans virke under sin myndighed, og måtte til sidst flytte til Caesarea, hvor man viede ham til presbyter. Demetrios lyste ham derefter direkte i band (ca 230-32). — Død 254 i Caesarea som følge af den overlast, han blev udsat for under kristenforfølgelsen på kejser Decius’ tid (249-51).

218 ca. begynder hans litterære virksomhed, og her omkring skriver han (på græsk) ‘Om Hovedlærerne’ (kun delvist bevaret i latinsk version), og i øvrigt kan nævnes 'Contra Celsum', et forsvarsskrift for kristendommen rettet mod den platoniske filosof, Celsos. Selv var han dog særdeles påvirket af Platon, men mente alligevel med Kristus at have tilført Platons filosofi det, der først fuldendte den.

Litteratur:

Perspektiver på Origenes' Contra Celsum. Red. René Falkenberg og Anders Chr. Jacobsen. Anis 2004

TEMA:
Gudlighed
Det indre menneske
Opdragelse
Nedstigning
Onde, det
ORIGENES I DIALOG:
Origenes om Platon og Aristoteles
Origenes om Paulus

B